วิดีโอแนะนำการเข้าสู่ระบบ

การสมัครสมาชิกใหม่ (Create new account)การเปลี่ยนภาษา และการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Language and Profile)Click to download -> "Newcomers' Guides (คู่มือเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานใหม่)" in PDF format


Click to download -> "Learners' Guides (คู่มือการเข้าสู่บทเรียน)" in PDF format

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 19 กันยายน 2017, 8:56AM