วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้ง่ายๆ ด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์นี้  Find out your English level by taking our free online English test! 

Level: Elementary - คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้บ่อย ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ Build your English vocabulary. 

Level: Lower Intermediate - เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและบทสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นที่จะช่วยให้เข้าใจการใช้โครงสร้างของภาษาอย่างถูกต้อง These Basic Level Lessons of English conversations provide general knowledge of basic phrases that are often used in general English conversations, plus basic knowledge of English language structures.

Level: Intermediate - ทำความคุ้นเคยกับ "เสียง" แต่ละเสียง และ "สัญลักษณ์" แทนเสียง พร้อมด้วยวิดีโอแสดงตัวอย่างการออกเสียงนั้นๆ อย่างชัดเจน ฟังง่าย และสามารถฝึกตามได้ด้วยตนเอง There is a system of symbols for writing the sounds of English. We have a guide to these symbols and also videos to show how to pronounce each of the sounds.